lateral slit tekniği

Lateral Slit Tekniği Nedir?

Hasson & Wong tarafından tanımlanmış olan Lateral Slit tekniği saç ekiminde doğal görünümlerin sağlanması ve skar dokusunu minimize etmek adına günümüzde sıkça kullanılmaktadır. Peki lateral slit tekniği bunu nasıl sağlıyor şimdi bunu inceleyelim.

Sagittal Grafting Nedir?

Sagittal grafting günümüze değil en sık kullanılmış ve kullanılmakta olan klasik bir greft yatağı açma tekniğidir. Doktorlar tarafından daha yaygın olarak kullanılan tekniktir, ancak bu yöntemin önemli dezavantajları olabilmektedir. Şöyle ki Sagital slit tekniğinde saçlar özellikle ön hatta biraz daha seyrek görülme olasılığı vardır.

Ayrıca saçların öne doğru olan eğimi sagital slit tekniğinde kontrol edilmesi zor bir detaydır. İşte tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda Lateral Slit Tekniği hızla yaygınlaşmaktadır. Peki Lateral Slit Tekniğindeki avantajlar nedir ve bunu nasıl sağlar? Şimdi bunu inceleyelim.

Lateral Slit Grefting Tekniği

Lateral slit greftleme yönteminde greftlerin kanalları ön-arka doğrusalında değil yan ve yatay olarak açılmaktadır. Bu şekilde greft kanallarının açılması saçları olduğundan daha yoğun algılanmasını sağlar. Bunu saçlarınızı farklı yönde taradığınızda farklı algılanması gibi düşünebilirsiniz.  

Bunun yanında Lateral slit greftlemede açılan kanalların eğiminde mükemmel kontrol sağlanır. Bu da dah doğal bir yatıklıkta saç ekimini mümkün kılar. Bu da daha doğal bir saç görünümüne neden olur.

Buna “Shingling Etkisi” denilmektedir. Tüm bu avantajlar daha az saç grefti ile daha yoğun bir görsel elde etmek mümkün olur. Özellikle ileri derece saçları dökülmüş olan donör sahası kısıtlı hastalarda başarıyı arttıran bir detaydır.

İmplanter peni ile karşılaştırıldığında ise çoklu greftler için implanterde görülmeyen bir avantajın olduğu anlaşılmaktadır.

Bıçalın enini ön hatta paralel tutarsanız adı lateral slit olur. Dike tutulur ise sagital slit olur. En doğal yönün lateral slit ile verilebileceği söylense de buna katılmıyorum.  Zaten kullandığınız blade sapphire olur ise lateral yada sagital artık fark etmeyecektir. Böylelikle hem greftin implantasyonu kolaylaşacak hem de lateral slit tekniğinin avantajlarını yaşamış olacağız.