Skip links

Dr. Ozan Balık

Hakkımda

Dr. Ozan Balık 1975 Yılında Adana’da doğmuştur. İlk ve orta okulu Adana’da okuyan Dr. Ozan Balık 1992 de Adana Karşıyaka Lisesini bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliğine girdi. Geçirdiği bir dizi ortopedik ameliyatın ardında elektronik mühendisliğini bıraktı. 1993’te Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine başladı ve 1999 da Tıp Doktoru ünvanını aldı. İlk görev yeri olarak mecburi hizmetini Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde 1999-2000 yıllarında yaptı. 2001-2002 Göztepe SSK Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümünde asistan doktor olarak çalıştı. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümüne girdi. 2008’de Uzmanlığını tamamlayarak  belgesini aldı. Yine 2008’de Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından” Ulusal Yeterlilik (National Board Certification)” sertifikası verildi. 2008-2009 Edirne Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Klinik Şefliği yaptı. Dr. Ozan Balık 2010 yılından itibaren İstanbul da Özel Kliniğinde çalışmalarına devam etmektedir.

Ters Uç Yan Sinir Onarımının periferik sinir yaralanmalarında kullanılabileceğini ispatladı. Tez olarak yaptığı bu çalışmasını Annals of Plastic Surgery’de “A Successful Neurotization of Two Different Muscles Using a Single Intact Motor Nerve” başlığı ile yayınladı. Ayrıca cinsiyet değiştirme ameliyatlarında kulanılmak üzere, klitoris – labia kompleksinin duyulu şekilde oluşturulduğu bir teknik te tanımlamış “Butterfly Flap” olarak adlandırıp Annals of Plastic Surgery’de yayınlamıştır.

Dr. Ozan Balık American Society of Plastic Surgery (ASPS), International Society of Aesthetic and Plastic Surgery (ISAPS), The Rhinoplasty Society of Europe ve Türk Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği (TPRECD)üyesidir.

 

Dr. Ozan Balık, roman denemeleri, senaryo yazımı ve biyomekanik cihaz tasarımıyla hobi olarak ilgilenmektedir.

Bilimsel Yayınlar
DERGİLER
UZMANLIK SONRASI MAKALELER

Balik O. Determination of Scalp Vascular Topography by Laser Doppler Flowmetry and Comparison of Vascular Damage by Different Blades in Hair Transplantation. J Craniofac Surg. 2023 Oct 9. doi: 10.1097/SCS.0000000000009765. Epub ahead of print. PMID: 37811982.

Balik O. Quantitative Assessment of the Effects of Botulinum Toxin on Skin Perfusion by Laser Doppler Flowmetry: A Clinical Trial. J Craniofac Surg. 2023 Aug 23. doi: 10.1097/SCS.0000000000009639. Epub ahead of print. PMID: 37610009.

Balik O. Construction of Sensitive Labia Minora-Clitoris-Clitoral Hood Complex in Sex Reassignment Surgery in Circumcised Populations: Butterfly Flap. Ann Plast Surg. 2023 Sep 1;91(3):370-375. doi: 10.1097/SAP.0000000000003585. Epub 2023 Jul 5. PMID: 37405858.

Balik O. Creation of an Ideal Microenvironment by Reverse End-to-side Coaptation for the Evaluation of Tissue Neurotropism: An Experimental Model. Mod Res Plast Recon Sur. 2021;1(4):1–9. DOI: 10.53902/MRPRS.2021.01.000517. (Bu makale 13th. International Medical and Health Sciences Research Congress (UTSAK) 26-27August 2023 de sözlü olarak ta sunulmuştur.)

Balik O. Lower blepharoplasty with orbital septum reconstruction using upper blepharoplasty excision material. Plast Reconstr Surg. 2011 Jun;127(6):137e-139e. doi: 10.1097/PRS.0b013e318213b749. PMID: 21617425.

Balik O, Yilmaz M, Bagriyanik A. Does carbon dioxide therapy really diminish localized adiposities? Experimental study with rats. Aesthetic Plast Surg. 2011 Aug;35(4):470-4. doi: 10.1007/s00266-010-9638-z. Epub 2010 Dec 30. PMID: 21191582.

Balik O, Menderes A. A successful neurotization of two different muscles using a single intact motor nerve: experimental study on rats. Ann Plast Surg. 2011 Feb;66(2):172-8. doi: 10.1097/SAP.0b013e3181db7763. PMID: 20948409.

Ozan BALIK, Reşat A. AKTAŞ, Adnan MENDERES. Egzantrik Yerleşimli Bası Yaraları ve Minör Tıbbi Girişimler: Editöre Mektup.  Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28(6)

Mustafa YILMAZ, Ozan BALIK, Haluk VAYVADA, Araz SALMANOV, Can KARACA. Yüzdeki Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Alın Flebi Uygulamalarımız ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008, 28:462-467

MustafaYılmaz, Ozan Balık, Özgür Sunay, Haluk Vayvada. Cinsiyet Değiştirici Cerrahi Sonrası Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 21(3) 181-183

Ozan Balık, Koray Urgu, Adnan Menderes. Wearable Handmade Wound Dressing.  Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2008; 28(1) 107-108

UZMANLIK ÖNCESİ MAKALELER

Baytekin C, Menderes A, Mola F, Balik O, Tayfur V, Vayvada H. Total vaginal reconstruction with combined ‘Split Labia Minora Flaps’ and full-thickness skin grafts. J Obstet Gynaecol Res. 2007 Aug;33(4):524-8. doi: 10.1111/j.1447-0756.2007.00575.x. PMID: 17688622.

Balik O, Aydýn E, Barutcu A. Microsurgery training on omentum: pickled vessels. Ann Plast Surg. 2007 May;58(5):591-2. doi: 10.1097/01.sap.0000261270.04026.53. PMID: 17452857.

KONGRE SÖZLÜ SUNULARI

UZMANLIK SONRASI

Dr. Ozan Balık “Ters Uçtan-yana Koaptasyon ile İdeal Bir Mikro Ortamın Oluşturulması Doku Nörotropizminin Değerlendirilmesi: Deneysel Model” 13th. International Medical and Health Sciences Research Congress (UTSAK) 26-27August 2023

Dr. Ozan Balık “Evaluation of the Effects of the Argon Plasma Device Used in Liposuction on Skin Circulation: A Clinical Study Using Laser Doppler Flowmetry” 12. Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences. 1-2 September 2023

POSTERLER

UZMANLIK ÖNCESİ

SİNİR GREFTİ İLE TERS UÇ YAN ONARIM TEKNİĞİ KULLANARAK FARKLI DOKULARIN NÖROTROPİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ozan BALIK, Adnan MENDERES, Cenk DEMİRDÖVER, Mustafa YILMAZ, Haluk VAYVADA. III.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 2007, İstanbul, Poster

TOPUK BÖLGESİ DEFEKTLERİNİN SERBEST KAS FLEPLERİ ile ONARIMI. Cenk DEMİRDÖVER, Adnan MENDERES, Mustafa YILMAZ, Haluk VAYVADA, Ozan BALIK. III.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 2007, İstanbul, Poster

SERBEST RADİAL FOREARM FLEP ile SOKET REKONSTRUKSİYONU ÖNCESİ ÖNKOLDA PALPEBRA PREFABRİKASYONU: Olgu Sunumu. Cenk DEMİRDÖVER, Adnan MENDERES, Mustafa YILMAZ, Haluk VAYVADA, Ozan BALIK. III.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 2007, İstanbul, Poster

Pleomorfik Adenomu Taklit Eden İntraparotid Yerleşimli Schwannoma Olgu Sunumu. Balık O, Yılmaz M, Demirdover C, Urgu K. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

Malign Melanom Eksizyonunu Takiben Popliteal Lenf Nodu Metastazı ve Popliteal Lenf Nodu Disseksiyonu Olgu Sunumu. Yılmaz M, Balık O, Demirdover C, Urgu K. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

Ayakta Preaksiyal Polisindaktili Olgusunun Tedavisinde Farklı Yaklaşım: Olgu ve Cerrahi Tekniğin Sunumu. Aktas R, Vayvada H, Balık O, Yılmaz M. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

Optik Sinir Yerleşimli PİLOSİTİK ASTROSİTOMA: Olgu Sunumu. Menderes A, Sunay O, Balık O, Vayvada H. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

Serbest Radial Forearm Flep İle Soket Rekonstrüksiyonu Öncesi Palpebra Prefabrikasyonu Olgu Sunumu. Menderes A, Sunay O, Balık O, Demirdover C. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY: CASE REPORT. Yilmaz M, Balik O, Sunay O. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

ASSESSMENT OF PATIENTS’ EXPECTATIONS AFTER FACE DEFECTS RECONSTRUCTION WITH FOREHEAD FLAP. Balik O, Vayvada H, Salmanov A, Karaca C, Atabey A. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

3D MODELING ON ORTHOGNATHIC SURGERY (STEREOLITHOGRAPHY) Yilmaz M, Sunay O, Balik O, Salmanov A, Atabey A. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

COMPARISON FREE FIBULAR AND FREE DEEP CIRCUMFLEX ILIAC ARTERY FLAP FOR MANDIBLE RECONSTRUCTION. Vayvada H, Yilmaz M, Balik O, Menderes A, Atabey A. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

HIGH VELOCITY GUN SHOOT INJURY AT LOWER EXTREMITY. Vayvada H, Balik O, Yilmaz M, Salmanov A, Karaca C. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

AN ANATOMICAL VARIATION TO LIMIT THE MOVEMENT OF THE PALATAL FLAPS AT THE PALATOPLASTY IN PIERRE ROBIN SEQUENCE. Urgu K, Yilmaz M, Balik O, Vayvada H. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

A RARE MUSCLE VARIATION AT THE AXILLARY REGION. Karaca C, Vayvada H, Balik O, Sunay O, Aktas R. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

RECONSTRUCTION OF TOTAL UPER LIP DEFECT WITH REVERSE COMPOSITE NASOLABIAL FLAP: CASE REPORT. Yilmaz M, Urgu K, Balik O, Sunay O, Karaca C. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

Maksiller İlerletme Operasyonu Uygulanan Hastaların Geç Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Yılmaz M, Vayvada H, Ertaş E, Topçu A, Balık O, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Sözlü

Aksiller Bölgede Nadir Bir KAs Varyasyonu. Karaca C, Vayvada H, Balık O, Sunay Ö, Ün S, Aktaş R. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

Alt Ekstremite Yüksek Hızlı Ateşli Silah Yaralanmaları. Vayvada H, Balık O, Yılmaz M, Salmanov A, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

Mandibula Rekonstrüksiyonunda Serbest Fibula ve Derin Sirkumfleks İliak Arter Flebinin Karşılaştırılması. Vayvada H, Yılmaz M, Balık O, Menderes A, Atabey A. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

Alt Dudak Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Yöntemlerin Geç Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması. Kızılkaya A, Vayvada H, Aktaş R, Balık O, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

Yüzdeki Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Alın Flebi. Balık O, Vayvada H, Salmanov A, Ün S, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

Pierre Robin Dizisi Hastasında Damak Onarımı Sırasında Flep Hareketini Kısıtlayan Anatomik Varyasyon. Yılmaz M, Aydın OE, Balık O, Vayvada H. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

Ortognatik Cerrahide Üç Boyutlu Modelleme (Stereolitografi). Yılmaz M, Sunay Ö, Balık O, Salmanov A, Atabey A. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

TOTAL VAGINAL RECONSTRUCTION WITH COMBINED. A.MENDERES, C.BAYTEKIN, H.VAYVADA, F.MOLA, O.BALIK. IV CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION 2005 Bulgaristan, Sofya Poster

BREAST RECONSTRUCTION IN ADOLESCENT Ali Barutcu, Caghan Baytekin, Ozan Balik, Enver Aydin, Resat A. Aktas IV CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION 2005 Bulgaristan, Sofya Poster

Mandibuler hipoplazilerde, distraksiyon osteogenez deneyimlerimiz. Yilmaz M, Vayvada H, Kizilkaya A, Balik O, Aktas R 27. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2005 Konya Poster

Kompozit Kondrokutan Greftlerde Perikondriumun, Kıkırdak ve Cilt Yaşayabilirliği ve Greftin Alıcı Alana Kabulündeki Rolü. Çağhan Baytekin, Alpaslan Topçu, Duygu Gürel, Ozan Balık, Ali Barutçu 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Bilkent-Ankara 2004 21-25 Eylül Bilkent-Ankara poster

Split Labia Minora Flebi ve Tam Kalınlıkta Deri Grefti ile Vajen Rekonstüksiyonu. Adnan Menderes, Çağhan Baytekin, Haluk Vayvada, Fahri Mola, Ozan Balık 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Bilkent-Ankara 2004 21-25 Eylül Bilkent-Ankara Poster

Dermatofibrosarkoma protuberans: 7 olgudaki deneyimlerimiz. F. Mola, H. Vayvada, C. Karaca, A. Kızılkaya, O. Balık. 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongres 2003 14-17 Ekim Samsun poster

Süperfisyal temporal arterin posttravmatik pseudoanevrizması: Olgu sunumu. H. Vayvada, F. Mola, A. Menderes, A. Topçu, O. Balık 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2003 14-17 Ekim Samsun poster

Blow-out kırıklarının geç dönem tedavisi. C. Karaca,V. Tayfur, A. Menderes, E. Aydın, O. Balık 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2003 14-17 Ekim Samsun poster

Balik, O. Standardization of the Extent and Timing of Rectus Diastasis, Repair in Abdominoplasty Cases with TOF Neuromuscular Monitoring: A Clinical Study. Aesth Plast Surg (2023).
https://doi.org/10.1007/s00266-023-03765-6