Dr. Ozan Balık 1975 Yılında Adana’da doğmuştur. İlk ve orta okulu Adana’da okuyan Dr. Ozan Balık 1992 de Adana Karşıyaka Lisesini bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliğine girdi. Geçirdiği bir dizi ortopedik ameliyatın ardında elektronik mühendisliğini bıraktı. 1993’te Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine başladı ve 1999 da Tıp Doktoru ünvanını aldı. İlk görev yeri olarak mecburi hizmetini Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde 1999-2000 yıllarında yaptı. 2001-2002 Göztepe SSK Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümünde asistan doktor olarak çalıştı. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümüne girdi. 2008’de Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından ” Ulusal Yeterlilik (National Board Certification)” sertifikası verildi. 2008-2009 Edirne Devlet Hastanesi,Plastik Cerrahi Klinik Şefliği yaptı. Dr. Ozan Balık 2010 yılından itibaren İstanbul da Özel Kliniğinde çalışmalarına devam etmektedir.

İhtisası sırasında özel ilgi alanı olan rekonstrüktif mikrocerrahi konusunda yoğun olarak çalıştı. Omentum üzerinde mikro cerrahi çalışmaları yapmaya olanak veren çalışma modelini önerdi. [1] Karbondioksit gazının yağ doku üzerine etkisi konulu deneysel çalışma [2] ardından “Ters Uç Yan Sinir Onarımını” periferik sinir yaralanmalarında kullanılabileceğini ispatladı. Tez olarak yaptığı bu çalışmasını Annals of Plastic Surgery’de (A Successful Neurotization of Two Different Muscles Using a Single Intact Motor Nerve) başlığı ile yayınladı.[3] Dr. Ozan Balık ayrıca alt göz kapağı onarımında üst göz kapağı kasının kullanarak blefaroplastiye yeni bir teknik de kazandırmış ve bu çalışması Plastic and Reconstructive Surgery dergisinde yayınlanmıştır.[4]

Dr. Ozan Balık Türk Tabibler BirliğiTürk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ve American Societyof Plastic Surgeons (ASPS) (int) üyesidir.

Dr. Ozan Balık bilgisayar tabanlı 3D modellemeleri yüz estetiği cerrahisine uygun hale getirerek, “bilaminar yüz germeler ve yapısal burun estetiği  konularında çalışmaları sürdürmektedir.

Yağlı boya tablo, roman denemeleri ve biyomekanik cihaz tasarımıyla hobi olarak ilgilenmektedir.

 

 

Op. Dr. Ozan Balık Bilimsel Yayınlar

SİNİR GREFTİ İLE TERS UÇ YAN ONARIM TEKNİĞİ KULLANARAK FARKLI DOKULARIN NÖROTROPİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ozan BALIK, Adnan MENDERES, Cenk DEMİRDÖVER, Mustafa YILMAZ, Haluk VAYVADA. III.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 2007, İstanbul, Poster

 

TOPUK BÖLGESİ DEFEKTLERİNİN SERBEST KAS FLEPLERİ ile ONARIMI. Cenk DEMİRDÖVER, Adnan MENDERES, Mustafa YILMAZ, Haluk VAYVADA, Ozan BALIK. III.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 2007, İstanbul, Poster

 

SERBEST RADİAL FOREARM FLEP ile SOKET REKONSTRUKSİYONU ÖNCESİ ÖNKOLDA PALPEBRA PREFABRİKASYONU: Olgu Sunumu. Cenk DEMİRDÖVER, Adnan MENDERES, Mustafa YILMAZ, Haluk VAYVADA, Ozan BALIK. III.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 2007, İstanbul, Poster

 

Pleomorfik Adenomu Taklit Eden İntraparotid Yerleşimli Schwannoma Olgu Sunumu. Balık O, Yılmaz M, Demirdover C, Urgu K. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

 

Malign Melanom Eksizyonunu Takiben Popliteal Lenf Nodu Metastazı ve Popliteal Lenf Nodu Disseksiyonu Olgu Sunumu. Yılmaz M, Balık O, Demirdover C, Urgu K. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

 

Ayakta Preaksiyal Polisindaktili Olgusunun Tedavisinde Farklı Yaklaşım: Olgu ve Cerrahi Tekniğin Sunumu. Aktas R, Vayvada H, Balık O, Yılmaz M. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

 

Optik Sinir Yerleşimli PİLOSİTİK ASTROSİTOMA: Olgu Sunumu. Menderes A, Sunay O, Balık O, Vayvada H. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

 

Serbest Radial Forearm Flep İle Soket Rekonstrüksiyonu Öncesi Palpebra Prefabrikasyonu Olgu Sunumu. Menderes A, Sunay O, Balık O, Demirdover C. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

 

DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY: CASE REPORT. Yilmaz M, Balik O, Sunay O. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

 

ASSESSMENT OF PATIENTS’ EXPECTATIONS AFTER FACE DEFECTS RECONSTRUCTION WITH FOREHEAD FLAP. Balik O, Vayvada H, Salmanov A, Karaca C, Atabey A. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

 

3D MODELING ON ORTHOGNATHIC SURGERY (STEREOLITHOGRAPHY) Yilmaz M, Sunay O, Balik O, Salmanov A, Atabey A. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

 

COMPARISON FREE FIBULAR AND FREE DEEP CIRCUMFLEX ILIAC ARTERY FLAP FOR MANDIBLE RECONSTRUCTION. Vayvada H, Yilmaz M, Balik O, Menderes A, Atabey A. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

 

HIGH VELOCITY GUN SHOOT INJURY AT LOWER EXTREMITY. Vayvada H, Balik O, Yilmaz M, Salmanov A, Karaca C. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

 

AN ANATOMICAL VARIATION TO LIMIT THE MOVEMENT OF THE PALATAL FLAPS AT THE PALATOPLASTY IN PIERRE ROBIN SEQUENCE. Urgu K, Yilmaz M, Balik O, Vayvada H. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

 

A RARE MUSCLE VARIATION AT THE AXILLARY REGION. Karaca C, Vayvada H, Balik O, Sunay O, Aktas R. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

 

RECONSTRUCTION OF TOTAL UPER LIP DEFECT WITH REVERSE COMPOSITE NASOLABIAL FLAP: CASE REPORT. Yilmaz M, Urgu K, Balik O, Sunay O, Karaca C. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

 

Maksiller İlerletme Operasyonu Uygulanan Hastaların Geç Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Yılmaz M, Vayvada H, Ertaş E, Topçu A, Balık O, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Sözlü

 

Aksiller Bölgede Nadir Bir KAs Varyasyonu. Karaca C, Vayvada H, Balık O, Sunay Ö, Ün S, Aktaş R. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

 

Alt Ekstremite Yüksek Hızlı Ateşli Silah Yaralanmaları. Vayvada H, Balık O, Yılmaz M, Salmanov A, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

 

Mandibula Rekonstrüksiyonunda Serbest Fibula ve Derin Sirkumfleks İliak Arter Flebinin Karşılaştırılması. Vayvada H, Yılmaz M, Balık O, Menderes A, Atabey A. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

 

Alt Dudak Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Yöntemlerin Geç Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması. Kızılkaya A, Vayvada H, Aktaş R, Balık O, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

 

Yüzdeki Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Alın Flebi. Balık O, Vayvada H, Salmanov A, Ün S, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

 

Pierre Robin Dizisi Hastasında Damak Onarımı Sırasında Flep Hareketini Kısıtlayan Anatomik Varyasyon. Yılmaz M, Aydın OE, Balık O, Vayvada H. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

 

Ortognatik Cerrahide Üç Boyutlu Modelleme (Stereolitografi). Yılmaz M, Sunay Ö, Balık O, Salmanov A, Atabey A. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

 

TOTAL VAGINAL RECONSTRUCTION WITH COMBINED. A.MENDERES, C.BAYTEKIN, H.VAYVADA, F.MOLA, O.BALIK. IV CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION 2005 Bulgaristan, Sofya Poster

 

BREAST RECONSTRUCTION IN ADOLESCENT Ali Barutcu, Caghan Baytekin, Ozan Balik, Enver Aydin, Resat A. Aktas IV CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION 2005 Bulgaristan, Sofya Poster

 

Mandibuler hipoplazilerde, distraksiyon osteogenez deneyimlerimiz. Yilmaz M, Vayvada H, Kizilkaya A, Balik O, Aktas R 27. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2005 Konya Poster

 

Kompozit Kondrokutan Greftlerde Perikondriumun, Kıkırdak ve Cilt Yaşayabilirliği ve Greftin Alıcı Alana Kabulündeki Rolü. Çağhan Baytekin, Alpaslan Topçu, Duygu Gürel, Ozan Balık, Ali Barutçu 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Bilkent-Ankara 2004 21-25 Eylül Bilkent-Ankara poster

 

Split Labia Minora Flebi ve Tam Kalınlıkta Deri Grefti ile Vajen Rekonstüksiyonu. Adnan Menderes, Çağhan Baytekin, Haluk Vayvada, Fahri Mola, Ozan Balık 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Bilkent-Ankara 2004 21-25 Eylül Bilkent-Ankara Poster

 

Dermatofibrosarkoma protuberans: 7 olgudaki deneyimlerimiz. F. Mola, H. Vayvada, C. Karaca, A. Kızılkaya, O. Balık. 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongres 2003 14-17 Ekim Samsun poster

 

Süperfisyal temporal arterin posttravmatik pseudoanevrizması: Olgu sunumu. H. Vayvada, F. Mola, A. Menderes, A. Topçu, O. Balık 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2003 14-17 Ekim Samsun poster

 

Blow-out kırıklarının geç dönem tedavisi. C. Karaca,V. Tayfur, A. Menderes, E. Aydın, O. Balık 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2003 14-17 Ekim Samsun poster