Burun Ucu Estetiği Üzerine Düşünceler

Bir burunu güzel yada kötü gösteren bir çok ayrıntı vardı. Herkes kendi burnundaki en problemli alanları ön planda görür. Bir istatistiğe vurursak eğer burun ucu bu konuda liderdir. Peki burun ucu neden bu kadar önemlidir ve biz burun ucunu nasıl şekillendiriyoruz?

Bizlerin “Tip” dediği burun ucunu oluşturan yapılardan söz etmek lazım öncelikle. Burun ucu kıkırdak iskelet üzerinde yükselen bir mimaridir. Alar kartilaj denilen kıkırdak yapısı burun kanadının içerisinden başlar ve eliptik bir kavis çizdikten sonra burun orta direği olan kolumella içerisinde sonlanır. Burun kanadı içerisinde lateral krus, kolumella içerisinde medial krus ve onun foot plate’i olarak isimlenir. Bu yapıların kendi içerisindeki konkavitesi arttıkça burun ucunu daha oval algılamaya başlarız. Lateral krusun medial krusa geçişi sırasında ara form olan intermediate krus da tip şekillenmesinde son derece önemlidir. Bu krus segmentinin dönüş hareketi ile oluşan tepeye “dom” denilir. Doğal olarak sağ ve solda 2 adet dom vardır. İntermediate krusun geniş olması da burun ucunun daha yayvan ve geniş görüneceği anlamına gelir. İnterdomal mesafenin de kadın ve erkekler için ideal olan ölçütlerine uygun hale getirilmelidir.

Burun ucu şekillendirilmesinde öncelik bu iskeletin doğru bir mimari ile ortaya konulmasıdır.

Buraya kadar yazılanlar, teknik anlamda sizin için kafa karıştırıcı olabilir fakat burun ucunun şekillendirilmesi konusunun ancak giriş kısmı olabilir. Bununla birlikte konunun önemli başlıklarını vurgulaması açısından önemlidir.

Hasta genelde daha küçük bir işlem olduğu düşüncesi ile sadece burun ucuna yönelik kısa bir işlem ile sorunlarını çözebileceği düşüncesinde olmakta bu şekilde burnundaki diğer problemleri es geçmektedir. Burun ucunuzu elden geçirdik diyelim. İşte bu aşamadan sonra daha önce gözünüze batmayan ayrıntılar sizi rahatsız etmeye başlayacaktır.

Bu nedenle ameliyat öncesinde burnunuzun bütünü hakkında size yol haritası çizen cerrahınızın görüşüne önem verin ve yapılacak işlemi asla küçümsemeyin.

Bu makale ve burun estetiği hakkındaki düşüncelerinizi formu doldurarak bana iletebilirsiniz!

Messenger

Doktora Sor

WhatsApp

Şimdi Ara