Op. Dr. Ozan Balık

Bilimsel Yayınlar

SİNİR GREFTİ İLE TERS UÇ YAN ONARIM TEKNİĞİ KULLANARAK FARKLI DOKULARIN NÖROTROPİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ozan BALIK, Adnan MENDERES, Cenk DEMİRDÖVER, Mustafa YILMAZ, Haluk VAYVADA. III.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 2007, İstanbul, Poster

TOPUK BÖLGESİ DEFEKTLERİNİN SERBEST KAS FLEPLERİ ile ONARIMI. Cenk DEMİRDÖVER, Adnan MENDERES, Mustafa YILMAZ, Haluk VAYVADA, Ozan BALIK. III.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 2007, İstanbul, Poster

SERBEST RADİAL FOREARM FLEP ile SOKET REKONSTRUKSİYONU ÖNCESİ ÖNKOLDA PALPEBRA PREFABRİKASYONU: Olgu Sunumu. Cenk DEMİRDÖVER, Adnan MENDERES, Mustafa YILMAZ, Haluk VAYVADA, Ozan BALIK. III.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 2007, İstanbul, Poster

Pleomorfik Adenomu Taklit Eden İntraparotid Yerleşimli Schwannoma Olgu Sunumu. Balık O, Yılmaz M, Demirdover C, Urgu K. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

Malign Melanom Eksizyonunu Takiben Popliteal Lenf Nodu Metastazı ve Popliteal Lenf Nodu Disseksiyonu Olgu Sunumu. Yılmaz M, Balık O, Demirdover C, Urgu K. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

Ayakta Preaksiyal Polisindaktili Olgusunun Tedavisinde Farklı Yaklaşım: Olgu ve Cerrahi Tekniğin Sunumu. Aktas R, Vayvada H, Balık O, Yılmaz M. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

Optik Sinir Yerleşimli PİLOSİTİK ASTROSİTOMA: Olgu Sunumu. Menderes A, Sunay O, Balık O, Vayvada H. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

Serbest Radial Forearm Flep İle Soket Rekonstrüksiyonu Öncesi Palpebra Prefabrikasyonu Olgu Sunumu. Menderes A, Sunay O, Balık O, Demirdover C. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2007 Eskişehir Poster

DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY: CASE REPORT. Yilmaz M, Balik O, Sunay O. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

ASSESSMENT OF PATIENTS’ EXPECTATIONS AFTER FACE DEFECTS RECONSTRUCTION WITH FOREHEAD FLAP. Balik O, Vayvada H, Salmanov A, Karaca C, Atabey A. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

3D MODELING ON ORTHOGNATHIC SURGERY (STEREOLITHOGRAPHY) Yilmaz M, Sunay O, Balik O, Salmanov A, Atabey A. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

COMPARISON FREE FIBULAR AND FREE DEEP CIRCUMFLEX ILIAC ARTERY FLAP FOR MANDIBLE RECONSTRUCTION. Vayvada H, Yilmaz M, Balik O, Menderes A, Atabey A. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

HIGH VELOCITY GUN SHOOT INJURY AT LOWER EXTREMITY. Vayvada H, Balik O, Yilmaz M, Salmanov A, Karaca C. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

AN ANATOMICAL VARIATION TO LIMIT THE MOVEMENT OF THE PALATAL FLAPS AT THE PALATOPLASTY IN PIERRE ROBIN SEQUENCE. Urgu K, Yilmaz M, Balik O, Vayvada H. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

A RARE MUSCLE VARIATION AT THE AXILLARY REGION. Karaca C, Vayvada H, Balik O, Sunay O, Aktas R. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

RECONSTRUCTION OF TOTAL UPER LIP DEFECT WITH REVERSE COMPOSITE NASOLABIAL FLAP: CASE REPORT. Yilmaz M, Urgu K, Balik O, Sunay O, Karaca C. V. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 2007 KUŞADASI Poster

Maksiller İlerletme Operasyonu Uygulanan Hastaların Geç Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Yılmaz M, Vayvada H, Ertaş E, Topçu A, Balık O, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Sözlü

Aksiller Bölgede Nadir Bir KAs Varyasyonu. Karaca C, Vayvada H, Balık O, Sunay Ö, Ün S, Aktaş R. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

Alt Ekstremite Yüksek Hızlı Ateşli Silah Yaralanmaları. Vayvada H, Balık O, Yılmaz M, Salmanov A, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

Mandibula Rekonstrüksiyonunda Serbest Fibula ve Derin Sirkumfleks İliak Arter Flebinin Karşılaştırılması. Vayvada H, Yılmaz M, Balık O, Menderes A, Atabey A. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

Alt Dudak Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Yöntemlerin Geç Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması. Kızılkaya A, Vayvada H, Aktaş R, Balık O, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

Yüzdeki Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Alın Flebi. Balık O, Vayvada H, Salmanov A, Ün S, Karaca C. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

Pierre Robin Dizisi Hastasında Damak Onarımı Sırasında Flep Hareketini Kısıtlayan Anatomik Varyasyon. Yılmaz M, Aydın OE, Balık O, Vayvada H. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

Ortognatik Cerrahide Üç Boyutlu Modelleme (Stereolitografi). Yılmaz M, Sunay Ö, Balık O, Salmanov A, Atabey A. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2006 Ankara Poster

TOTAL VAGINAL RECONSTRUCTION WITH COMBINED. A.MENDERES, C.BAYTEKIN, H.VAYVADA, F.MOLA, O.BALIK. IV CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION 2005 Bulgaristan, Sofya Poster

BREAST RECONSTRUCTION IN ADOLESCENT Ali Barutcu, Caghan Baytekin, Ozan Balik, Enver Aydin, Resat A. Aktas IV CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION 2005 Bulgaristan, Sofya Poster

Mandibuler hipoplazilerde, distraksiyon osteogenez deneyimlerimiz. Yilmaz M, Vayvada H, Kizilkaya A, Balik O, Aktas R 27. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 2005 Konya Poster

Kompozit Kondrokutan Greftlerde Perikondriumun, Kıkırdak ve Cilt Yaşayabilirliği ve Greftin Alıcı Alana Kabulündeki Rolü. Çağhan Baytekin, Alpaslan Topçu, Duygu Gürel, Ozan Balık, Ali Barutçu 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Bilkent-Ankara 2004 21-25 Eylül Bilkent-Ankara poster

Split Labia Minora Flebi ve Tam Kalınlıkta Deri Grefti ile Vajen Rekonstüksiyonu. Adnan Menderes, Çağhan Baytekin, Haluk Vayvada, Fahri Mola, Ozan Balık 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Bilkent-Ankara 2004 21-25 Eylül Bilkent-Ankara Poster

Dermatofibrosarkoma protuberans: 7 olgudaki deneyimlerimiz. F. Mola, H. Vayvada, C. Karaca, A. Kızılkaya, O. Balık. 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongres 2003 14-17 Ekim Samsun poster

Süperfisyal temporal arterin posttravmatik pseudoanevrizması: Olgu sunumu. H. Vayvada, F. Mola, A. Menderes, A. Topçu, O. Balık 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2003 14-17 Ekim Samsun poster

Blow-out kırıklarının geç dönem tedavisi. C. Karaca,V. Tayfur, A. Menderes, E. Aydın, O. Balık 25.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2003 14-17 Ekim Samsun poster

error: İçerik korunuyor !!